Ledig stilling som teamleder for aftenvagterne i Distrikt Syd

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Din arbejdsplads

I Odsherred Kommune har vi en sammenlagt Hjemme- og Sygepleje, hvilket betyder, at vi arbejder i tre distrikter. Distrikt Nord med indmødested i Nykøbing, Distrikt Midt møder ind i Vig og Distrikt Syd i Asnæs. Med denne måde at organisere os på, ønsker vi at styrke den nære ledelse samt udvikle og understøtte fagligheden og driften gennem et mindre ledelsesspænd.

Vi søger en teamleder til vores aftenvagter i Distrikt Syd. I aftenvagten er der 26 faste medarbejdere, samt en del tilknyttede timelønnede. Der er 15-16 faster ruter, hvoraf to af ruterne er SSA-ruter. Som en del af Distrikt Syd vil du indgå i tæt lederfællesskab med to lederkolleger, som har ansvaret for dagvagten i Distrikt Syd. Du vil også indgå i et tæt samarbejde med teamlederne for Distrikt Midt og Distrikt Nord. Dette betyder, at I sammen får en unik mulighed for at skabe nye veje for samarbejde og arbejdsgange.

Som ny teamleder til aftenvagterne vil du blive leder af en engageret og erfaren gruppe, som beskriver sig selv som værende: ”gode til at tage hinanden under armen og løfte vores opgave i fællesskab. Vi er gode til at støtte og være der for hinanden”. Derudover brænder de for deres kerneopgave og sætter en ære i at gøre en forskel for borgerne hver dag. En medarbejder udtaler i denne forbindelse: ”Det er rart at kunne være der for borgerne, og give dem den hjælp som de har brug for. En anden siger: ”Borgerne er i højsædet hos os, og det er rart at gøre en forskel”.

Jobbet

En af de opgaver, der står først for, er personaleledelsen af aftenvagterne. Ifølge medarbejderne, er det vigtigt, at du som ny teamleder gør dig umage med at lære dem at kende. De sætter stor pris på at blive set for deres kompetencer og blive anerkendt for deres faglighed og erfaring. Derudover finder medarbejderne det essentielt, at du som teamleder danner dig et overblik over, hvilke opgaver de står med om aftenen og hjælper dem med de udfordringer, som er særlige for deres vagtlag.

Som teamleder i Distrikt Syd skal du være med til at lede kulturelle og organisatoriske forandringer. Disse forandringer handler særligt om, hvordan vi kommunikerer og samarbejder i de forskellige vagtlag, men det handler også om, hvordan vi integrerer dag- og aftenvagterne med hinanden. I denne forbindelse skal der blandt andet kigges ind i informations-flowet for at sikre, at alle modtager samme information, og at der arbejdes i samme retning. Det betyder i praksis, at du skal være indstillet på at være synlig i begge vagtlag og arbejde fleksibelt.

Da vi er i gang med at implementere tværfaglige, selvstyrende teams, bliver dette en opgave du også skal bidrage ind i. I denne forbindelse arbejder vi på at give medarbejderne mere indflydelse på dag-til-dag-planlægning, ruteplanlægning, og vagtplanlægning.

Yderligere er vi I Center for Omsorg og Sundhed i gang med at implementere triage og tidlig opsporing af sygdom. Derfor skal du som teamleder være med til at få triage-møderne implementeret i aftenvagten.

Dine øvrige ledelsesmæssige opgaver

 • Den daglige drift af teamet og medansvarlig for driften af hele distrikt SYD
 • Ansvarlig for den faglige ledelse og udvikling i teamet
 • Medansvarlig for udvikling af et sundt og inspirerende arbejdsmiljø
 • Personaleledelse, herunder ansvaret for ansættelse og afskedigelse
 • Sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen i overensstemmelse med den faglige

standard, lovgivning, patientsikkerhed og det politisk godkendte kvalitetsniveau

 • Ansvarlig for fokuseret ressourcestyring, med opmærksomhed på kontinuerlig tilpasning i forhold til de visiterede indsatser
 • Fokus på forebyggelse af sygefravær i samarbejde med det lokale MED udvalg
 • Bidrage til styrkelse af kvalitets- og patientsikkerhedsorganisationen
 • Medansvarlig for relevant kompetenceudvikling – individuelt og på teamniveau

Din Kompetenceprofil

Ledelsesfaglige kompetencer

Odsherred Kommunes ledelsesgrundlag bygger på følgende pejlemærker. Dem forventer vi, at du navigerer efter:

 • Retning og effekt
 • Mod og nytænkning
 • Faglighed og kvalitet
 • Dialog og involvering

Herudover søger vi en leder der:

 • Er synlig og som er der for aftenvagterne så de oplever sig set, hørt og taget alvorligt
 • Er handlekraftig og kan bistå medarbejderne med sparring og retning i deres daglige arbejde
 • Er medinddragende, anerkendende, kommunikerende og udviklingsorienteret
 • Oversætter og omsætter politiske beslutninger og mål til hverdagshandlinger
 • Sætter kerneopgaven i centrum og skaber rammer, så medarbejderne kan lykkes med opgaven
 • Uddelegerer tydeligt, tillidsfuldt og åbent opgaver
 • Skaber rammer for tværfagligt samarbejde, der muliggør helhedsorienterede løsninger for borgeren
 • Bevarer – sammen med medarbejderne – en arbejdsplads med trivsel og faglige resultater
 • Indgår som aktiv medspiller og ressource i ledelsesteamet
 • Har flair for og lyst til at få vagtplan og fremmøde i vagten til at gå op i en højere enhed. Hertil er der god hjælp at hente hos både medarbejdere, kollegaer, disponenter og vagtplanlægger.

Faglig baggrund

 • Der kan være mange veje ind i dette job. Det der vejer tungest, er din erfaring og lyst til ledelse. Derudover kan du have en sundhedsfaglig uddannelse, eller være uddannet ergoterapeut, fysioterapeut eller have en tilsvarende relevant uddannelse
 • Du har praktisk erfaring med ledelse og gerne et Diplom i Ledelse
 • Du har erfaring med budget- og økonomistyring samt administration

Personlige kompetencer

 • Du skaber følgeskab gennem din engagerende kommunikation og stærke personlighed
 • Du har overblik og gennemslagskraft
 • Du er handlingsorienteret
 • Du er en klar og tydelig leder, som tør stå ved sit lederskab
 • Du er struktureret i din måde at arbejde på
 • Du er proaktiv i forandringsprocesser, og har mod til selv at tænke nyt, se muligheder og bidrage med løsninger
 • Du har masser af humor, så vi kan grine sammen

Vi tilbyder dig

 • En arbejdsplads som er præget af fælles ansvarlighed, og hvor vi sætter borgerne i centrum
 • Alsidige arbejdsopgaver
 • En tværfaglig arbejdsplads
 • Høj faglighed og kvalitet, hvor vi sætter store krav til os selv og hinanden
 • Fleksibilitet og medindflydelse på dit job og arbejdstid
 • En arbejdsplads i konstant udvikling

Praktiske oplysninger

Ansættelsesudvalget er bredt sammensat af medarbejdere, lederkolleger og områdelederen.

Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og vurderer herefter, hvem der går videre til 2. samtalerunde. Ansøgerne vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job – og kompetenceprofilen. Der tages referencer på den ansøger som tilbydes jobbet efter 2. samtale.

Ansøgningsfristen er den 24. juni. Ansættelsesudvalget mødes den 25. juni og træffer beslutning om, hvem der inviteres til 1. samtalerunde. De udvalgte får besked den 25. juni.

Den 1. samtalerunde afvikles den 26. juni og den 2. samtalerunde den 28. juni. Der kan blive gennemført persontypetest ved hjælp af Master Person Analyse mellem 1. og 2. samtalerunde. Reserver gerne allerede nu datoerne i din kalender.

Ansættelse den. 1. august.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos områdeleder for Hjemme- og Sygeplejen Tania Nansen Fledelius +4559665227.

www.odsherred.dk kan du finde yderligere information om Odsherred Kommune.

Jobansøgningen sker via hjemmesiden.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067362

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet