Ulovlig knallertkørsel i Asnæs: To unge mænd fra Fårevejle og Asnæs indrømmer overtrædelse

Profilbillede
dato

Undersøgelse af hurtigkørende knallerter i Asnæs, Odsherred

Medarbejdere ved nærpolitistationen i Asnæs observerede og hørte to unge mænd køre forbi stationen med høj hastighed på to forskellige knallerter, der kunne mistænkes for at køre hurtigere end det tilladte.

En politiassistent efterforskede herefter knallerterne i Asnæs by og fandt dem få minutter senere parkeret ved Asnæs Centeret. Kort tid efter kom de to knallertkørere ud fra centret, men i stedet for at fortsætte deres kørsel, blev de informeret af politiet om mistanken om, at deres knallerter muligvis kunne køre hurtigere end det tilladte.

De to unge mænd, en 15-årig fra Asnæs og en 16-årig fra Fårevejle St., indrømmede uopfordret, at deres knallerter kunne køre hurtigere end det tilladte, selvom de var klar over, at politiet for nylig havde konfiskeret ulovlige knallerter fra deres venner i byen.

Politiet sendte de to knallerter til undersøgelse, hvor deres hastighed vil blive målt på et rullefelt. Når disse tekniske undersøgelser er afsluttet, kan de to unge mænd forvente at høre mere fra politiet.

Kilde: Politiets Døgnrapport