Odsherred Kommunes ældreråd skaber opmærksomhed med nye initiativer og engageret indsats

Foto: Odsherred Kommune.
dato

Ældrerådet i fokus: Effektiv indsats og nye initiativer i Odsherred Kommune

Under sit nylige besøg på Ældrerådets møde den 24. januar, roste byrådsmedlem Thomas Nicolaisen rådets engagerede indsats og deres grundige høringssvar. På trods af, at rådets forslag ikke altid bliver implementeret, er opmærksomheden de opnår væsentlig. Thomas Nicolaisen var æreren gæst i mødets første halve time.

Mødet omfattede også vigtige drøftelser omkring personalesituationen på kommunens plejehjem og situationen omkring indlæggelser. En yderligere drøftelse fokuserede på Lynghuset, hvor mangel på offentlig information begrænsede samtalen.

Nicolaisen præsenterede et initiativ om etableringen af et frivillighedscenter eller -hus, og en strategi mod ensomhed, der både målretter unge og ældre blev fremhævet. Derudover blev oprettelsen af pårørendegrupper diskuteret som en vigtig indsats.

Ældrerådet udtrykker forventninger om at blive inviteret af Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget for at drøfte tildeling af midler til pårørendepolitik og lignende initiativer. Rådet og Nicolaisen blev enige om, at alle kommende friplejehjem bør være under kommunal visitation.

Administrativt blev der informeret om den aktuelle situation på Sejrsbo, sammen med andre relevante administrative opdateringer gennem Henriette Juhl.

Store ændringer i administrationsstruktur angår også nyansættelsen af Rasmus Gormsen Hansen som chef for Omsorg og Sundhed fra 19. februar 2024, samt en ny teamleder på Solvognen fra 1. februar.

Ældrepolitikken i Odsherred Kommune forlænges til 1. januar 2026, med et initiativ om "flere medarbejdere på fuld tid" der er sat i værk. Desuden blev høringssvarene taget til efterretning uden bemærkninger, og pårørendegruppen har undersøgt tilbud til pårørende af personer med kroniske sygdomme.

Ældrerådets engagement fortsætter med månedlige indlæg i Ugeposten, deltagelse ved Folkemødet den 8. juni 2024, og et velbesøgt arrangement om IT-svindel.

Afslutningsvist er der planlagt møder, herunder et regionsmøde i Sorø den 22. februar og en temadag om demens den 7. marts, hvilket vidner om et aktivt og engageret ældreråd i Odsherred Kommune.

https://www.odsherred.dk/da/nyheder/nyt-fra-aeldreraadet-februar-2024/

Kilde: Odsherred Kommune