Odsherred inviterer til debat og gummistøvletur for at styrke kystbeskyttelsen

Foto: Odsherred Kommune.
dato

Odsherred Kommune sætter fokus på kystbeskyttelse med debat og gummistøvletur i Nykøbing og Øster Lyng

I et nyt initiativ til at tackle problemerne med kystbeskyttelse i Nykøbing og Øster Lyng, afholdt Odsherred Kommune projektet ‘Vandet kommer’, som omfattede en informativ gummistøvletur. Her deltog 40 borgere sammen med kommunens medarbejdere og lokalhistorikeren Claus Marcussen. Turen startede fra havnen i Nykøbing, førte forbi renseanlægget og op til byens centrum.

Under arrangementet fik deltagerne indsigt i både fremtidige og historiske oversvømmelser, hvilket stimulerede spørgsmål og debatter om finansiering, stormflodens timing og fordelingen af betaling i relation til den enkeltes risiko for oversvømmelse. Dette satte en vigtig dagsorden for Odsherred Kommune, som nu ønsker aktiv borgerdeltagelse i diskussionen om kystbeskyttelse.

Interaktion med borgerne fortsætter med et planlagt borgermøde den 9. april i Pakhuset samt en infostand i Algade den 16. marts, hvor yderligere information og dialog kan findes. Borgere, som potentielt er berørt af fremtidige stormfloder, har modtaget et høringsbrev via deres Digitale Post, hvortil de indbydes til at ytre deres meninger eller bekymringer vedrørende kystbeskyttelsesprojektet.

Borgerne har mulighed for at svare på høringsbrevet ved at sende deres feedback til vand@odsherred.dk senest den 24. april 2024. Efter høringsperioden vil Odsherred Kommunes byråd træffe en beslutning om, hvorvidt og hvordan kystbeskyttelsesprojektet skal igangsættes.

Odsherreds kommune går ind i denne vigtige debat med et ønske om at engagere borgerne i beslutningsprocessen, for at sikre en bæredygtig fremtid for kystlinjen i Nykøbing og Øster Lyng.

https://www.odsherred.dk/da/nyheder/debat-om-kystbeskyttelse-af-nykoebing-og-oster-lyng/

Kilde: Odsherred Kommune